سیستم کاهش بار میکروبی شیر و مایعات

شیر و از آن طریق فراورده های لبنی یکی از عناصر اصلی تغذیه انسان و به خصوص کودکان به شما می روند. به خاطر محیط مناسب مساعد برای رشد انواع مختلف میکروارگانیسم ها شیر به شدت آسیب پذیر بوده و نگهداری آن به مواظبت های زیادی احتیاج دارد که این مواظبت ها بعضاً آنقدر گران تمام می شوند که تجارت شیر را مورد مخاطره قرار می دهند. در حال حاضر روش های زیر برای کاهش بار میکروبی شیر مورد استفاده قرار می گیرند.

1- پاستوریزاسیون

قدیمی ترین روش کاهش، بار میکروبی شیر به شمار می رود. در این روش شیر به مدت کوتاه در حرارت کمتر از 100 درجه سانتیگراد قرار می گیرد و سپس به سرعت گرمای آن کاهش می یابد. پاستوریزاسیون باعث می شود که شیر پاستوریزه بتواند به مدت حداقل یک هفته در یخچال بدون آنکه ترش شود باقی بماند. در این روش، طعم شیر تقریباً به حالت طبیعی باقی می ماند و در کشور های پیشترفته که میزان بار میکروبی شیر خام عدد بالایی نیست این روش در بیشتر مواقع مرسوم است. بزرگترین عیب این روش تغییر طعم و هزینه های بالای استفاده از انرژی است.

2- روش پاستایر

3- سیستم ماوراءبنفش

 

 4- روش ARDA

 

 

مشخصات دستگاه ARDA

 

 
Body
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image
Slideshow
Background Color
Background Image
Footer
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image